Fafo-rapporter

Rapportsøk

Din handlekurv

Antall Pris Totalsum
0,00 kr
Gå til betaling
Handlekurven er tom
Den vanskelige fortsettelsen. Kortversjon
En kartlegging av tjenester til tidligere bostedsløse. Kortversjon og eksempelsamling fra Prosjekt bostedsløs

Siri Ytrehus og Jon Anders Drøpping

Fafo-rapport 465

Nettutgave

Forskningstema: Levekår og fattigdom

Dette heftet er en kortversjon av rapporten fra Fafos kartlegging av tjenester til tidligere bostedsløse (Fafo-rapport 448). I tillegg til å redegjøre for og drøfte de mest sentrale funnene fra denne kartleggingen, presenterer vi også en del konkrete eksempler fra kommunene i Prosjekt bostedsløse.

Rapporten tar blant annet opp følgende aktuelle tema knyttet til kommunenes arbeid med bostedsløshet: Kjennetegn ved tjenestetilbudet og organiseringen av dette, strategier for å sikre en stabil bosituasjon, forholdet mellom kommunene og frivillige organisasjoner, samt ulike boligtyper.

Utgitt: 2004 Id-nr.: 465

Hovedrapport