Skip to main content
  • Axel W. Pedersen

Konkurranseutsetting og pensjon

En kvalitativ undersøkelse av pensjonsforholdene blant private bedrifter i tre utvalgte bransjer

  • Fafo-rapport 338
  • Fafo-rapport 338

Denne rapporten er utarbeidet som ledd i et forprosjekt som Fafo har gjennomført på oppdrag fra KLP forsikring. Datainnsamlingen ble i all hovedsak gjennomført i perioden fra desember 1999 til januar 2000. Beskrivelsen av institusjonelle forhold og av rammebetingelsene for tjenestepensjon i henholdsvis offentlig og privat sektor refererer til situasjonen våren 2000.

  • Publisert: 10. februar 2000
  • Ordrenr. 338