Skip to main content
  • Vidar Bakkeli og Arne Backer Grønningsæter

LHBT i arbeidslivet

En kunnskapsgjennomgang

  • Fafo-rapport 2013:25
  • Fafo-rapport 2013:25

Hva vet vi om lesbiske, homofile, bifile og transpersoner i arbeidslivet? Det var spørsmålet som lå bak denne studien. Vi har gått igjennom norsk og internasjonal forskning, intervjuet informanter fra organisasjoner i arbeidslivet og sett på diskrimineringssaker i Norge, Sverige og Storbritannia. Det er behov for mer kunnskap om holdninger, arbeidsmiljø og diskriminering, samt om tiltak som kan motvirke diskriminering og skape åpne og inkluderende arbeidsplasser.

  • Publisert: 11. februar 2013
  • Ordrenr. 20315
Last ned publikasjonen

Fafo-forskere

Prosjekt

Oppdragsgiver

  • Barne-, ungd.- og familiedirektoratet