Fafo-rapporter

Rapportsøk

Lønnsdannelsen i staten
Mulige utviklingsbaner

Bård Jordfald og Torgeir Aarvaag Stokke

Fafo-rapport 513

Nettutgave

Forskningstema: Lønns- og arbeidsvilkår

Forskere på Fafo: Bård Jordfald

Rapporten tar opp en rekke sider ved lønns- og forhandlingssystemet i staten. De to viktigste spørsmålene som drøftes, er:
• Hva om statens hovedtariffavtaler var ulike etter motpart?
• Hva om vesentlig mer av lønnsdannelsen foregikk lokalt?
Til drøftingen nyttes innsikt fra andre forhandlingsområder i Norge, samt fra den sterkt desentraliserte lønnsdannelsen i den svenske staten. Rapporten er skrevet på oppdrag fra Fornyings- og administrasjonsdepartementet.

Utgitt: 2006 Id-nr.: 513