Fafo-rapporter

Rapportsøk

Lønnstakerorganisering
Tre rapporter om utfordringer for fagbevegelsen

Arvid Fennefoss

Fafo-rapport 081

Nettutgave

Forskningstema: Organisering og tariffavtaler

Utgitt: 1988 Id-nr.: 081