Fafo-rapporter

Rapportsøk

Medbestemmelse og medvirkning
Bedriftsutvikling mot år 2000

Eivind Falkum, Line Eldring og Tom Colbjørnsen (red.)

Fafo-rapport 324

Nettutgave

Forskningstema: Lokalt partssamarbeid, Lønns- og arbeidsvilkår

Samarbeidsforsøkene på 1960-tallet la grunnen for arbeidstakernes deltakelse i bedriftsutvikling. Medbestemmelse og medvirkning er like fullt oppfattet og praktisert på svært ulike måter i norske bedrifter. Parallelt med utviklingen av bedriftsdemokratiet har vi også fått nye ledelsesformer og stadig nye måter å organisere virksomhetene på. Denne artikkelsamlingen drøfter hva som skjer i møtet mellom den norske samarbeidstradisjonen og de nye ledelses- og organisasjons-formene. Hva er bedriftsdemokratiets kår anno 1999?

Utgitt: 1999 Id-nr.: 324