Skip to main content
  • Kaja Reegård og Jon Rogstad

Mot en videre horisont

Color Lines engasjement for miljø, kultur og opplæring

  • Fafo-rapport 2012:42
  • Fafo-rapport 2012:42

Kjernevirksomheten i Color Line er transport av mennesker og gods i nasjonalt og internasjonalt farvann. Denne hovedoppgaven forhindrer ikke at selskapet er involvert i andre samfunnsområder. I denne rapporten settes søkelys på tre aktuelle temaer – miljø og utvikling, reiseliv og kultur, opplæring og utdanning. Vi har intervjuet aktører i selskapet og i dets omgivelser om hvordan de opplever Color Lines visjon om å utgjøre en forskjell, ikke bare økonomisk for selskapet, men også for samfunnet som helhet.

  • Publisert: 26. februar 2012
  • Ordrenr. 20269