Skip to main content
 • Fafo-rapport 175
 • Per Egil Hødnebø og Jørgen Lund

Næringslivets favorittkommuner

En undersøkelse av næringslivets holdninger til det offentlige tjenestetilbudet i kommunene

 • Fafo-rapport 175
 

Hvordan opplever bedriftsledere tjenestetilbudet i kommunesektoren? Hvor tilfreds er de med de rammebetingelsene som påvirker verdiskapningen i bedriftene?

Dette er hovedfokuset i en spørreundersøkelse blant bedriftsledere om betydningen av offentlige tjenester i 60 av de største kommunene i landet.

Følgende problemstillinger drøfte og analyseres i rapporten:

    Hvilke faktorer er viktige når beslutninger om fortsatt lokalisering av bedriften fattes?

 • Hvilke tjenestetilbud i den offentlige og kommunale tjenesteyting ser næringslivet på som viktige?
 • Hvor tilfredse er bedriftsledere med den offentlige tjenestevirksomheten, som: Infrastruktur, velferd, forskning/utdanning, miljø, arbeidsmarkedstiltak og skatter/avgifter?
 • Hvor tilfreds er næringslivet med den kommunale næringspolitiske satsingen, og hvilken rolle ønsker bedriftsledere at næringspolitikken skal spille: Skal den være forvaltningspreget, opptatt av enkeltbedriftenes ve og vel eller skal den være opptatt av de langsiktige og strategiske linjene?
 • Hvordan opplever næringslivet kommunen som yter av service, og på hvilke tjenesteområder kan servicen bli bedre?

Næringslivets svar på disse spørsmålene har i rapporten resultert i en rangering av kommunene etter hvor tjenestevennlige næringslivet opplever dem å være.

 • Publisert: 1. februar 1994
 • Ordrenr. 175
 • ISBN
  ISBN 82-7422-137-0
Last ned publikasjonen