Fafo-rapporter

Rapportsøk

Normalitet i limbo
Asylbarn med endelig avslag

Nerina Weiss

Fafo-rapport 2013:47

Nettutgave

Forskningstema: Det flerkulturelle samfunnet

Forskere på Fafo: Nerina Weiss

Barn med avslag på sin asylsøknad er en svært sårbar gruppe. Ved årsskiftet 2012–2013 bodde det 1264 barn med endelig avslag i norske mottak. Omtrent halvparten av disse har bodd i asylmottak i mer enn tre år. Denne rapporten ser på situasjonen til lengeværende asylbarn. Hvordan skal de kunne leve et tilnærmet normalt liv når de befinner seg i denne høyst spesielle situasjonen? Hvordan tilpasser barna og deres foreldre seg omgivelsene, og hvordan mestrer de sitt liv?

Utgitt: 2013 Id-nr.: 20337