Fafo-rapporter

Rapportsøk

Norsk barnepolitikk og EF

Thore K. Karlsen og Anne-Cathrine Hjertaas

Fafo-rapport 159

Nettutgave

At vi etter hvert har fått en mer helhetlig barnepolitikk i Norge, er noe de fleste er klar over. Men hva denne består i, er ikke like klart for alle.

Denne rapporten tar for seg de sterke og svake sidene ved norsk barnepolitikk og reiser spørsmålet om den kan videreføres ved et eventuelt EF-medlemskap. Den inneholder derfor også en beskrivelse av barnepolitikken på EF-nivå og - på utvalgte områder - i de enkelte EF-landene.

Utgitt: 1993 Id-nr.: 159