Fafo-rapporter

Rapportsøk

NTL og lokale lønnsforhandlinger
Fordeling eller belønning?

Bård Jordfald

Fafo-rapport 2007:29

Nettutgave

Forskningstema: Lønns- og arbeidsvilkår

Rapporten beskriver NTL-forhandlere sine erfaringer med de lokale forhandlingene som ble gjennomført i staten høsten 2006. I tillegg er det trukket veksler på et datamaterial fra 2002, for å se om det har vært endringer i holdninger eller i hvordan forhandlingene gjennomføres.  Rapporten ser nærmere på hva forhandlerne mener er rettmessige kriterier i lønnsdannelsen, hvilke fordelingsprofiler de foretrekker og deres beskrivelser og oppfatninger av selve forhandlingsprosessen. I tillegg settes søkelyset på de økonomiske resultatene og hvorledes pengene ble fordelt. Rapporten avsluttes med en drøfting som tar for seg de utfordringene forbundet står overfor i den lokale lønnsdannelsen i tariffområdet.

Utgitt: 2007 Id-nr.: 20029