Fafo-rapporter

Rapportsøk

Nyetableringer i norsk industri
Oppstart og utvikling av småforetak. Teori og empiri

Lars Lindholt

Fafo-rapport 214

Nettutgave

Nyetableringer har stor betydning for industriell fornyelse. I denne rapporten drøftes endringer i nyetableringsaktivitet, overlevelse, vekst og lønnsomhet blant mindre, nyetablerte industriforetak. I tillegg fokuseres det på hva som forårsaker endringer i slike størrelser.

Analysen tar utgangspunkt i empiriske resultater fra norske og utenlandske undersøkelser. I tillegg utføres en egen analyse basert på norske regnskapsdata for om lag 800 små og nyetablerte industriforetak i perioden 1983–92. Disse resultatene knyttes sammen ved hjelp av ulike teorier for entreprenørskap og vekst og utvikling i nyetablerte virksomheter.

Rapporten er en publisering innenfor et større prosjekt, «Finansstruktur og investeringer i små industriforetak». Fafo utfører prosjektet for Norges Forskningsråd under Forskningsprogrammet om næringspolitikk og markedsutvikling (Nærings-LOS).

Utgitt: 1997 Id-nr.: 214