Skip to main content
  • Lars Lindholt

Nyetableringer i norsk industri

Oppstart og utvikling av småforetak. Teori og empiri

  • Fafo-rapport 214
  • Fafo-rapport 214

Nyetableringer har stor betydning for industriell fornyelse. I denne rapporten drøftes endringer i nyetableringsaktivitet, overlevelse, vekst og lønnsomhet blant mindre, nyetablerte industriforetak. I tillegg fokuseres det på hva som forårsaker endringer i slike størrelser.

Analysen tar utgangspunkt i empiriske resultater fra norske og utenlandske undersøkelser. I tillegg utføres en egen analyse basert på norske regnskapsdata for om lag 800 små og nyetablerte industriforetak i perioden 1983–92. Disse resultatene knyttes sammen ved hjelp av ulike teorier for entreprenørskap og vekst og utvikling i nyetablerte virksomheter.

Rapporten er en publisering innenfor et større prosjekt, «Finansstruktur og investeringer i små industriforetak». Fafo utfører prosjektet for Norges Forskningsråd under Forskningsprogrammet om næringspolitikk og markedsutvikling (Nærings-LOS).

  • Publisert: 4. februar 1997
  • Ordrenr. 214
Last ned publikasjonen