Fafo-rapporter

Rapportsøk

Økonomiske sanksjoner mot Sør-Afrika
Virkninger av ensidig norsk boikott

Inger-Lise Eilertsen og Carl-Erik Schulz

Fafo-rapport 061

Last ned nettutgave

Forskningstema: Sahel og Afrika sør for Sahara

Utgitt: 1986 Id-nr.: 061