Skip to main content
  • Heidi Gautun

Økt individualisering og omsorgsrelasjoner i familien

Omsorgsmønstre mellom middelaldrende kvinner og menn og deres gamle foreldre. Doktoravhandling 2003

  • Fafo-rapport 420
  • Fafo-rapport 420

Denne studien ser på i hvilken grad økt individualisering på 1970-, 80- og 90-tallet påvirker omsorgsrelasjoner mellom middelaldrende personer og deres gamle foreldre. Problemstillingen undersøkes gjennom 1946-kohorten og deres omsorgsrelasjoner til foreldrene.

En hovedkonklusjon i studien er at det er for tidlig å svare på om økt individualisering i stor grad har endret disse relasjonene. Dagens middelaldrende kvinner og menn beskrives som i stor grad å være formet av samfunnet de vokste opp i på 1940-, 50- og 60-tallet, som var preget av kollektivt samhold med liten vekt på individet. Studien svekker forestillingen om at individualiseringsbølgen har slått inn over den middelaldrende og eldre delen av befolkningen, og synliggjør at grunnleggende verdier skapes i barne- og ungdomsår.

  • Publisert: 18. februar 2003
  • Ordrenr. 420
Last ned publikasjonen