Fafo-rapporter

Rapportsøk

Om bredde og fordypning i bygg- og anleggsfagene
Utredning av mulighet for fagkonsentrasjon på Vg1 bygg- og anleggsteknikk

Trine Deichman-Sørensen, Ole Johnny Olsen, Asgeir Skålholt og Anna Hagen Tønder

Fafo-rapport 2012:36

Nettutgave

Forskningstema: Fag- og yrkesopplæring

Forskere på Fafo: Anna Hagen Tønder

Bakgrunnen for dette prosjektet er et forslag fra Byggenæringens Landsforening (BNL) om å gi elevene økte muligheter for faglig spesialisering i skolen. I rapporten spør vi hvilke muligheter skolene i dag har for å tilby faglig konsentrasjon, vi presenterer ulike lokale modeller for organisering av undervisningen, og vi diskuterer erfaringer med ulike modeller.

Utgitt: 2012 Id-nr.: 20263