Fafo-rapporter

Rapportsøk

Omstillingene i industrien og Industrifunksjonærene i Handel og Kontor

Dag Olberg

Fafo-rapport 267

Nettutgave

Forskningstema: Organisering og tariffavtaler

Norske industribedrifter har de senere årene vært preget av omstillinger og organisasjonsendringer. Disse endringene får følger for de ansatte når det gjelder arbeidsoppgaver, kompetansekrav og yrkesroller. Omstillingene påvirker samtidig rammebetingelser og spillerom for fagorganisering.

Denne rapporten belyser kontorfunksjonærenes situasjon i de nye omstillingsprosessene. På bakgrunn av funksjonærstatistikk, registerdata og fire bedriftsundersøkelser diskuteres utviklingen i stillingsstruktur og endringer i arbeidsorganisering. Rapporten oppsummerer også en surveyundersøkelse om de HK-organiserte industrifunksjonærenes vurderinger i forhold til omstilling, kompetanse og fagorganisering.

Utgitt: 1999 Id-nr.: 267