Fafo-rapporter

Rapportsøk

Over stokk og stein
Arbeidsleie i bygg og anlegg

Dag Stokland

Fafo-rapport 091

Nettutgave

Forskningstema: Lønns- og arbeidsvilkår

Utgitt: 1989 Id-nr.: 091