Fafo-rapporter

Rapportsøk

Privatisering av helsetjenester

Hanne Bogen, Espen Dahl og Thore K. Karlsen

Fafo-rapport 196

Nettutgave

Forskningstema: Tjenester og tjenesteutvikling

I løpet av de siste åra har det funnet sted en vekst i private, markedsbaserte helsetilbud i Norge, både i form av private sykehus og i form av andre helsetilbud. Denne rapporten avdekker omfanget av slike private helsetilbud og drøfter den rollen de kan spille i helsebildet – særlig de private sykehusene. Rapporten viser at mange utviklingstrekk til sammen kan bidra til framveksten av private, markedsbaserte helsetilbud, og at det helsepolitiske resultatet av denne utviklingen ikke er entydig.

Utgitt: 1996 Id-nr.: 196