Skip to main content
  • Anne Britt Djuve, Hedda Haakestad og Erika Braanen Sterri

Rett til utdanning?

Grunnskoleopplæring og videregående opplæring som tiltak i introduksjonsordningen for nyankomne innvandrere

  • Fafo-rapport 2014:34
  • Fafo-rapport 2014:34

Mange deltakere i introduksjonsprogram mangler grunnskoleopplæring og videregående opplæring. Til tross for at retten til slik opplæring er lovfestet, er det et mindretall av deltakerne i introduksjonsprogram som får slik opplæring som del av programmet. I denne rapporten presenterer vi analyser av den kommunale variasjonen i bruk av disse tiltakene, og funnene fra en kvalitativ studie av årsakene til at det er så stor kommunal variasjon.

  • Publisert: 4. januar 2015
  • Ordrenr. 20381