Fafo-rapporter

Rapportsøk

Staten som arbeidsgiver
Norsk tilpasning til EF og statens arbeidsgiveransvar

Torunn Olsen

Fafo-rapport 137

Last ned nettutgave

Hvordan vil statens rolle som arbeidsgiver påvirkes av Norges tilpasning til EF? Denne rapporten redegjør for de delene av EFs lovgivning som berører statens arbeidsgiveransvar ved en EØS-avtale, eller et EF-medlemskap. EFs lovgivning regulerer rettigheter og plikter i arbeidslivet. Rammevilkårene for deler av offentlig sektor vil også bli påvirket. I tillegg drøftes hvordan staten som arbeidsgiver kan delta i beslutningsprosessen på europeisk nivå.

Utgitt: 1992 Id-nr.: 137