Skip to main content
Åge A. Tiltnes and Huafeng Zhang

The socio-economic conditions of Jordan’s Palestinian camp refugees

Summary of findings from two surveys, 2011

  • Fafo-report 2014:47
  • Fafo-report 2014:47

Rapporten oppsummerer funnene fra to spørreundersøkelser som ser på levekårene til palestinske flyktninger i flyktningeleire i Jordan i 2011. Rapporten ser på utviklingen siden 90-tallet olg finner at det, selv om situasjonen generelt er forbedret, er store forskjeller på mange forhold mellom leire og mellom sosio-økonomiske grupper.

  • Publisert: 30. desember 2014
  • Ordrenr. 20394

Fafo-forskere

Prosjekt

Oppdragsgiver

  • Utenriksdepartementet