Skip to main content
  • Christer Hyggen og Geir Veland

Tjenestepensjon, utdanning og lønn

  • Fafo-rapport 2008:46
  • Fafo-rapport 2008:46

I denne rapporten undersøker vi tjenestepensjonenes lønnsmessige betydning i privat og offentlig sektor. Vi undersøker om det er slik at de relativt sett bedre tjenestepensjonsordningene i offentlig sektor kompenserer for de lavere lønningene i offentlig sektor sammenlignet med privat sektor. Rapporten inneholder beregninger av tjenestepensjonenes lønnsmessige betydning for ansatte med ulik utdanning i de ulike hovednæringsområdene i privat og offentlig sektor. Rapporten beskriver også trender og utviklingstrekk i det private tjenestepensjonsmarkedet for ulike utdanningsgrupper.

  • Publisert: 19. mars 2008
  • Ordrenr. 20088
Last ned publikasjonen

Fafo-forskere