Fafo-rapporter

Rapportsøk

Too old to rock’n roll?
Seniorpolitisk praksis i norske industribedrifter

Dagfinn Hertzberg og Sol Skinnarland

Fafo-rapport 2007:06

Nettutgave

Forskningstema: Seniorpolitikk, Inkluderende arbeidsliv

I denne rapporten har vi undersøkt om og hvordan medlemsbedrifter i Norsk Industri  tilrettelegger for å øke pensjoneringsalderen hos sine ansatte. I en tid med økonomisk vekst og mangel på arbeidskraft, trenger bedriftene seniorer. Vi stiller følgende spørsmål:
•    Er eldre arbeidstakere viktige i bedriftenes personalarbeid?
•    På hvilke måter legger man til rette for at ansatte blir i arbeid lengst mulig?
•    Hvilke erfaringer kan vi trekke fra det arbeidet som gjøres, og kan disse anvendes i hele industrien?
•    Hva er eventuelt årsaken til at arbeidet ikke lykkes?

Utgitt: 2007 Id-nr.: 20006