Skip to main content
  • Katrine Fangen

Tvangsekteskap

En evaluering av mottiltakene

  • Fafo-rapport 373
  • Fafo-rapport 373
Handlingsplanen mot tvangsekteskap ble iverksatt av Barne- og familiedepartementet i desember 1998 og løp ut i desember 2001. Tre av handlingsplanens tiltak gikk ut på å bevilge midler til arbeid mot tvangsekteskap i frivillige organisasjoner og innvandremiljøer. I denne rapporten evalueres arbeidet i de åtte organisasjonene som fikk brorparten av disse bevilgningene. Viktige spørsmål for evalueringen er:
• Hvilket arbeid har de ulike organisasjonene utført som svar på bevilgningene de fikk tildelt?
• Hvilke resultater har organisasjonene oppnådd i forhold til målsettingene de satte?
• Hvorfor har/har ikke organisasjonene oppnådd gode resultater?
Til slutt i rapporten gis en oppsummerende, sammenlignende evaluering av organisasjonenes tiltak i arbeidet mot tvangsekteskap.
  • Publisert: 4. februar 2002
  • Ordrenr. 373