Fafo-rapporter

Rapportsøk

Utdanningsforbundets medlemsundersøkelse 2004. Kortversjon

Bård Jordfald

Fafo-rapport 471

Nettutgave

Forskningstema: Organisering og tariffavtaler

Utdanningsforbundet tok sommeren 2004 kontakt med Fafo fordi de ønsket å vite mer om hvordan de mange medlemmene betraktet forbundets mange aktiviteter. Forbundet ønsket ytterligere kunnskap om hvilke forventninger, behov og ønsker medlemmene hadde. Rapporten er basert på en spørreundersøkelse meningsmålingsinstituttet Opinion as gjennomførte blant Utdanningsforbundets yrkesaktive medlemmer høsten 2004.

Utgitt: 2005 Id-nr.: 471

Grunnlagsrapport - Fafo-rapport 472