Skip to main content
  • Fafo-rapport 2012:04
  • Sol Skinnarland

Vi sitter og ser hverandre i hvitøyet når vi lover det

Kartlegging av prosjektlederes og formenns erfaringer med bruk av lean construction i Kruse Smith

  • Fafo-rapport 2012:04
 

Kruse Smith har siden 2008 tatt i bruk planleggingsmetodikk i sine byggeprosjekter basert på involvering og ansvarsdeling i henhold til plannivåer. Lean construction er en praktisk og teoretisk tilnærming til å forstå og forbedre den prosjektbaserte produksjonen i byggenæringen. Planleggingsmetodikken bygger på The Last Planner System©, et sentralt verktøy innen Lean construction. I denne rapporten beskrives hvilket utbytte og effekter prosjektledere og formenn har erfart med metodikken.

  • Publisert: 24. januar 2012
  • Ordrenr. 20231
  • ISBN
    ISBN 978-82-7422-857-3ISSN 0801-6143
Last ned publikasjonen