Skip to main content
  • Jorun Andreassen og Kari Folkenborg

Vi vil! Slipp oss til!

  • Fafo-rapport 318
  • Fafo-rapport 318

I denne rapporten ser vi på hvilke barrierer kvinner står overfor når det gjelder å rekrutteres til lederstillinger i næringslivet. Undersøkelsen er gjort i privat sektor blant kvinner og menn med lik utdanningsbakgrunn. Rapporten er skrevet på oppdrag fra Akademikerne og Statens Nærings- og Distriktsutviklingsfond.

I rapporten ser vi på hvilke forhold som antas å virke inn på kvinners og menns karrierevalg:
• Hva er årsakene til at kvinner og menn ønsker seg eller eventuelt ikke ønsker seg lederstillinger?
• Hvilke forutsetninger er viktige for at kvinner og menn skal vurdere en lederjobb?
• Hvilke forventninger har kvinner og menn til karriereforløpet?
Hvilken betydning har partnerens tilknytning til arbeidsmarkedet og rollefordelingen hjemme?
• Får menn lettere innpass i ledelsens nettverk og tilgang til vikarstillinger på ledernivå? Eksisterer «glasstaket»?
• Mener kvinner og menn i næringslivet at det er viktig med kjønnsbalanse på ledernivå? Hvilke forestillinger har de om lederrollen i dag?

Til slutt i rapporten lister vi opp noen tiltak som kan bidra til at vi får flere kvinner inn i næringslivets ledelse.

  • Publisert: 27. januar 2002
  • Ordrenr. 381
Last ned publikasjonen