Fafo-rapporter

Rapportsøk

Vold og trusler om vold i offentlig sektor II
Mellom kallsetikk og HMS – en intervjuundersøkelse

Inger Marie Hagen

Fafo-rapport 2010:37

Nettutgave

Prosjekt: Vold og trusler i offentlig sektor

Fafo gjennomførte i 2009 en kvantitativ undersøkelse for å kartlegge omfanget av vold og trusler om vold mot ansatte fra brukere i tre tjenesteområder: kommunale barnevernskontor, statlige barnevernsinstitusjoner og tjenester for psykisk utviklingshemmede. I undersøkelsen går det frem at seks av ti ansatte har erfaring med enten vold, trusler om vold eller begge deler. I denne nye rapporten går vi «bak tallene» og lar de ansatte selv komme til orde med sine opplevelser og vurderinger: hvordan oppstår volds-/trusselepisodene, hvordan håndteres de – i situasjonen og i ettertid, og hvilke tiltak og virkemidler kan benyttes for å redusere forekomsten av vold og trusler? Rapporten konkluderer med at tjenestene står overfor store arbeidsmiljøproblemer og at behovet for systematisk forbedringsarbeid er stort.

Utgitt: 2010 Id-nr.: 20181