Fafo-rapporter

Rapportsøk

Warunki pracy i życia osiedlonych imigrantów zarobkowych z Polski i Litwy

Anne Mette Ødegård i Rolf K. Andersen

Fafo-raport 2021:22

Pobierz wersję internetową

Forskere på Fafo: Anne Mette Ødegård, Rolf K. Andersen

Jest to pierwsza ankieta wśród osiedlonych imigrantów  zarobkowych w Norwegii. Zapytano o warunki pracy i życia ogółem 1000 polskich i litewskich pracowników. Większość mieszkających przez wiele lat w Norwegii jest zatrudniona na stałe i w małym stopniu są oni narażeni na złe traktowanie w pracy. Równocześnie mamy w określonych częściach rynku pracy skupiska imigrantów zarobkowych, mają oni niższy zarobek niż średnia norweskich pracowników i w mniejszym stopniu są właścicielami swojego miejsca zamieszkania. 

Utgitt: 2021 Id-nr.: 20787