Fafo-rapporter

Rapportsøk

Yrke, utdanning og fagorganisering
Yrkesfaglig satsing i helse- og omsorgssektoren

Tove Midtsundstad

Fafo-rapport 172

Nettutgave

Forskningstema: Fag- og yrkesopplæring, Organisering og tariffavtaler

Forskere på Fafo: Tove Midtsundstad

Yrke, utdanning og fagorganisering er en av to rapporter om ansettelsesformer, yrkesfaglig opplæring og fagorganisering i kommunal sektor. Prosjektet er utført for flere fagforbund med Norsk Kommuneforbund i spissen.

Rapporten tar for seg forbundenes yrkesfaglige arbeid. Viktige spørsmål er:

  • Hvordan fordeles det kommunale opplæringstilbudet?
  • Hvilken rolle spiller avtaleverkets bestemmelser om opplæringsplanlegging?
  • Hva får medlemmene av yrkesfaglige tilbud fra forbundet?
  • Hva mener medlemmer og uorganiserte om forbundenes yrkesfaglige arbeid?
  • Er det noen sammenheng mellom forbundenes yrkesfaglige satsing, organisasjonstilhørighet og medlemsrekruttering?

Utgitt: 1994 Id-nr.: 172