Skip to main content
  • Anne Britt Djuve og Kåre Hagen

Fra lokal kunnskap til sentrale beslutninger

En gjennomgang av UDIs opplegg for informasjonsinnhenting ved kommunemøter og formidling av informasjonen til KAD

  • Fafo-notat 1997:01
  • Fafo-notat 1997:01
  • Publisert: 4. januar 1997
  • Ordrenr. 871

Fafo-forskere