Skip to main content
  • Hanne Bogen

Mediebransjens kompetansebehov

En forprosjektrapport

  • Fafo-notat 1997:03
  • Fafo-notat 1997:03
Norske Avisers Landsforening (NAL) tok på vegne av Mediabransjenes Fagråd kontakt med Fafo våren 1996 med forespørsel om å utrede bransjenes behov for et utdanningstilbud innen mediefag på videregående skoles nivå og mer konkret mulighetene for etablering av et grunnkurs og en studieretning innen mediefag. Oppgaven for Fafo var dels å se på de ulike underbransjenes vurderinger av eget kompetansebehov på videregående skoles nivå, dels vurdere hvorvidt etablering av et grunnkurs kunne avhjelpe en del av de kompetansebehov som avdekkes. Videre skulle man vurdere om det er realistisk å etablere et grunnkurs i medier og kommunikasjon, gitt de rammer et slikt grunnkurs må fungere innenfor. I denne sammenheng blir en nærmere presentasjon av hovedelementene i utdanningsreformen for videregående opplæring, Reform 94, viktig.
  • Publisert: 6. januar 1997
  • Ordrenr. 874

Fafo-forskere