Skip to main content
  • Kristine Nergaard

Hjemmekontor og digitale løsninger

Undersøkelse om hjemmekontor og bruk av digitale løsninger

  • Faktaflak - Konsekvenser av Covid-19
  • Faktaflak - Konsekvenser av Covid-19

Fafo har kartlagt hvordan covid-19 og den påfølgende krisa har påvirket ulike sider av folks liv. Vi har stilt spørsmål om hjemmekontor, hjemmeundervisning av barn, arbeidsliv og permittering, velferdsordninger og økonomiske virkninger av krisa og holdninger til blant annet bistand.

Faktaflakene er samlet på denne siden.

  • Publisert: 30. april 2020

Fafo-forskere