Skip to main content
  • Jon Horgen Friberg

Hva skjer med beboere som forlater asylmottak uten å oppgi ny adresse?

Etiske og metodiske utfordringer ved en utredning. Forprosjekt

  • Fafo-notat 2004:33
  • Fafo-notat 2004:33
Årlig forlater et relativt stort antall personer norske asylmottak uten å oppgi ny adresse. Det finnes i dag ingen kunnskap om hva som skjer med dem. Hvor drar de hen? Blir de værende i Norge? Hva lever de av? Har de tilgang til helsetjenester? Dette er et forprosjekt som skal utrede de etiske og metodiske utfordringene ved å gjennomføre en større undersøkelse omkring disse spørsmålene. I forprosjektet tar vi for oss hva som vil være interessant å belyse i et eventuelt hovedprosjekt. Deretter reiser vi noen etiske spørsmål knyttet til gjennomføringen av undersøkelsen og møtet med informantene på den ene siden, og hvilke konsekvenser denne typen forskning kan få på den andre. Til slutt skisseres et opplegg for å gjennomføre en empirisk undersøkelse ved hjelp av metoder for rekruttering og utvalgstrekking i skjulte og vanskelig tilgjengelige populasjoner. Den empiriske undersøkelsen vil ta sikte på å estimere antall og å kartlegge levekår blant de som oppholder seg i skjul i Norge etter å ha forlatt mottak.
  • Publisert: 22. januar 2004
  • Ordrenr. 757
Last ned publikasjonen

Fafo-forskere