Skip to main content
  • Anne Britt Djuve og Jon Horgen Friberg

Innvandring og det flerkulturelle samfunn

  • Fafo-notat 2004:32
  • Fafo-notat 2004:32

I dette notatet presenterer vi fakta og sentrale problemstillinger knyttet til innvandring, integreringspolitikk og utfordringene som oppstår i et flerkulturelt samfunn. De siste 30 årenes innvandring har hatt omfattende konsekvenser for demografi, politikk og kultur i Norge. Vi prøver her å gi en kortfattet oversikt over et omfattende felt, og tar blant annet opp hvem og hvor mange innvandrerne er, hvordan norsk innvandringspolitikk er utformet, hvilke virkemidler offentlige myndigheter har i arbeidet med å integrere innvandrerne i det norske samfunnet, hvordan det går med innvandrerne på arbeidsmarkedet og politiske og sosiale aspekter ved forholdet mellom majoritet og minoriteter. Notatet tar utgangspunkt i oppdaterte tall fra Statistisk sentralbyrå og annen aktuell forskning på feltet.

  • Publisert: 21. januar 2004
  • Ordrenr. 756