Skip to main content
  • Håvard Lismoen og Torgeir Aarvaag Stokke

Hvorfor varierer organisasjonsgraden

  • Fafo-notat 2004:19
  • Fafo-notat 2004:19
Organisasjonsgraden på arbeidstakersiden i Norge er verken høy eller lav, men middels, målt i forhold til andre vestlige land. I dette notatet gjennomgås ulike virkemidler som er tatt i bruk både i Norden og ellers i vesten for å skape oppslutning om organisasjonene i arbeidslivet. Gjennomgangen viser at utbredelsen av slike virkemidler ikke er høy i Norge, og debatten om virkemidler er også kommet nokså kort.
  • Publisert: 13. januar 2004
  • Ordrenr. 741
Last ned publikasjonen