Skip to main content
  • Anniken Huitfeldt og Hanne Cecilie Kavli

Det globale ekteskapsmarkedet

Ekteskap mellom norske menn og utenlandske kvinner - kunnskapsstatus og kunnskapsbehov

  • Fafo-notat 2004:23
  • Fafo-notat 2004:23
I dette Fafo-notatet rettes søkelyset mot ekteskap mellom norske menn og kvinner med ikke-vestlig landbakgrunn. Vi har sammenfattet informasjon fra rapporter, notater, aviser og Internett, samt gått dypere inn i intervjumaterialet fra Fafo-rapporten om prostituerte i Norge med utenlandsk bakgrunn. Hensikten med arbeidet er å komme et skritt videre i å kartlegge hva slags type kunnskap som er nødvendig for å utvikle en målrettet politikk som har til hensikt å redusere kvinners sårbarhet når de reiser til et annet land for å gifte seg.
  • Publisert: 14. januar 2004
  • Ordrenr. 747
Last ned publikasjonen

Fafo-forskere