Skip to main content
  • Eifred Markussen

Inn og ut, tvers gjennom, eller helt på sida

  • Fafo-notat 1997:05
  • Fafo-notat 1997:05

Om noen ungdommers møte med videregående opplæring, hvorfor de sluttet og hva som kan få dem til å bli. Foredrag Oslo Plaza Hotell 21. april 1997. Utvidet manuskript, Kufs konferanse «Reform 94 – intensjoner og realiteter».

  • Publisert: 7. januar 1997
  • Ordrenr. 877