Skip to main content
  • Leif E. Moland

Innsats for arbeidsmiljøet i pleie- og omsorgssektoren

Tiltak og prosesser i 19 kommuner

  • Fafo-rapport 405
  • Fafo-rapport 405

I denne rapporten evaluerer vi gjennomføringen og resultatene av innsatsen for bedre arbeidsmiljø i 19 kommuner i fem regioner. Vi beskriver hvordan kommunene har gått løs på utfordringen om å styrke arbeidsmiljøet, dels som et mål i seg selv og dels som et virkemiddel for å øke både effektiviteten og tjenestekvaliteten. Vi beskriver enkelte tiltak som har hatt suksess i noen kommuner. Men først og fremst er dette en rapport om hvorfor noen kommuner har større suksess med nær sagt alt de foretar seg, mens andre kommuner sliter med å realisere de samme målene.

  • Publisert: 9. februar 2003
  • Ordrenr. 405

Fafo-forskere