Publikasjoner

Rapportsøk

Rana i arbeid (II)
Omstilling og levekår

Svein Ole Borgen og Jens B. Grøgaard

Fafo-rapport 055

Nettutgave

Rana-prosjektet er et samarbeid mellom følgende forskningsinstitusjoner:  Nordlandsforskning, Industriøkonomisk Institutt og FAFO. FAFO har vært hovedansvarlig for prosjektet.

Denne publikasjonen er den siste av i alt 7 rapporter som er utgitt innenfor Rana-prosjektet. En rekke tema drøftes i dette forsknings- og utredningsprosjektet, bl.a.:

* hvilken betydning Jernverket har hatt og har for Ranasamfunnet og regionen
* konsekvenser av omstilling ved Jernverket, samt tiltaksmuligheter i Rana-samfunnet

Publikasjonen tar først og fremst sikte på å presentere hovedresultatene fra undersøkelsen av arbeidsledighet og levekår i Rana-samfunnet. Publikasjonen er samtidig en samlerapport for hele Rana-prosjektet, som har pågått fra høsten 1983 til høsten 1985. Oppdragsgiver for Rana-prosjektet har vært Mo Jern- og Metallarbeiderforening.

Utgitt: 1986 Id-nr.: 055