Konferansepapere

Rapportsøk

«Demokratisk kapitalisme» og kvinners eierskap.

Ragnhild Steen Jensen

2009

Forskere på Fafo: Ragnhild Steen Jensen

«Demokratisk kapitalisme» og kvinners eierskap.