Skip to main content

Bokanmeldelse av "Norsk likestillingshistorie 1814-2013"

Kronikker og debatt |  Tidsskrift for kjønnsforskning |  2013
1. juli 2020
2013 ;Volum 37.(3-4)

Bråten Beret. 2013. «Bokanmeldelse av "Norsk likestillingshistorie 1814-2013" av Hilde Danielsen, Eirinn Larsen & Ingeborg W. Owesen» Tidsskrift for kjønnsforskning 2013 ;Volum 37.(3-4) s. 398-402

Fafo-forskere