Skip to main content

  • Anne Hege Strand

Bokmelding. Velferdsstatens familier. Nye sosiologiske perspektiver

  • Tidsskrift for kjønnsforskning  | 
  • 2013
 
Strand, A. H. (2013) Bokmelding. Velferdsstatens familier. Nye sosiologiske perspektiver, Ellingsæter og Widerberg (red.). Tidsskrift for kjønnsforskning 3-4:408-411.

Fafo-forskere