Kronikker og debattinnlegg

Rapportsøk

“Book review: Has Democracy Failed Women?”

Beret Bråten

NORA - Nordic Journal of Feminist and Gender Research  2018 ;Volum 26.(3) 2018

Forskere på Fafo: Beret Bråten

“Book review: Has Democracy Failed Women?”