Kronikker og debattinnlegg

Rapportsøk

A’en i arbeidsevnevurderingen – praksis og dilemmaer

Heidi Nicolaisen

2015

Sammendrag / Abstract

Forskere på Fafo: Heidi Nicolaisen

A’en i arbeidsevnevurderingen – praksis og dilemmaer