Kronikker og debattinnlegg

Rapportsøk

Arbeidsevnevurderingen: Reell Brukermedvirkning?

Heidi Nicolaisen og Ivar Andreas Åsland Lima

2015

Sammendrag / Abstract

Forskere på Fafo: Heidi Nicolaisen

Arbeidsevnevurderingen: Reell Brukermedvirkning?