Kronikker og debattinnlegg

Rapportsøk

Helse og legeerklæring i arbeidsevnevurderingen

Heidi Nicolaisen

Arbeid og velferd . Nr. 1/2016 2016

Sammendrag / Abstract

Forskere på Fafo: Heidi Nicolaisen

Helse og legeerklæring i arbeidsevnevurderingen