Kronikker og debattinnlegg

Rapportsøk

Mammavakten
2021

Ellen Katrine Kallander intervjuet med bakgrunn i hennes forskning på opplevd brukerkvalitet av velferdstjenester og hennes doktorgradsavhandling «Children affected by parental illness or parental substance abuse: young carers, well-being and quality of life».

Mammavakten