Kronikker og debattinnlegg

Rapportsøk

Miljøterapeutteam i barneverntjenesten – skreddersøm i et kunnskapsbasert barnevern?

Angel, B.A. og Grønningsæter, A.B.

Norges Barnevern 2013

Forskere på Fafo: Arne Backer Grønningsæter

Miljøterapeutteam i barneverntjenesten – skreddersøm i et kunnskapsbasert barnevern?