Skip to main content

Smittevern og sosial distanse utfordrer grunnleggende behov for nærhet

Kronikker og debatt |  Stavanger Aftenblad |  2020
1. juli 2020
30.05.2020

Gripsrud Birgitta Haga, Ellen Ramvi, Lisbeth Thoresen, Beret Bråten. 2020. «Smittevern og sosial distanse utfordrer grunnleggende behov for nærhet» i Stavanger Aftenblad 30.05.2020

Fafo-forskere