Kronikker og debattinnlegg

Rapportsøk

Smittevern og sosial distanse utfordrer grunnleggende behov for nærhet

Birgitta Haga Gripsrud , Ellen Ramvi, Lisbeth Thoresen & Beret Bråten

Stavanger Aftenblad 30.05.2020 2020

Forskere på Fafo: Beret Bråten

Smittevern og sosial distanse utfordrer grunnleggende behov for nærhet